Drzeworyt i Drzeworytnik

Od czasu do czasu spoglądam z zachwytem (do zazdrości przecież się nie przyznam) na prace innych twórców. Zwłaszcza takich, którzy posługują się technikami innymi niż mój wysłużony linoryt. Ogromną sympatią darzę na przykład drzeworyt.

Jest to pierwsza, oprócz kamieniorytu, wykorzystywana przez człowieka, technika graficzna. Stanowi więc niejako protoplastę wszystkich graficznych poczynań. Linorytowa odbitka w dużym stopniu przypomina dzieła tworzone przy użyciu drewnianej matrycy. Można więc śmiało mówić o pewnego rodzaju związku między tymi dwiema twórczymi dziedzinami. Czytaj dalej Drzeworyt i Drzeworytnik

Czcionka dla grafika

Nie wiem z czego to wynika, ale kwestie lingwistyczne są dla mnie czasem bardziej emocjonujące, niż te związane ze sztuką. Jako że jeden z takich poruszających mnie językowych tematów, w pewnym stopniu dotyczy sfery wizualnej, to postanowiłam opisać go tutaj.

Temat, który chcę przedstawić dotyczy słownictwa branżowego, wykorzystywanego przez osoby związane z projektowaniem graficznym. Na początku muszę otwarcie przyznać, że niezwykle irytuje mnie, namiętnie wykorzystywane przez nich słowo font. Czytaj dalej Czcionka dla grafika

Trochę o ilustracji

Według powszechnie stosowanej definicji ilustracja jest elementem wizualnym, który stanowi dodatek, uzupełnienie, objaśnienie lub ozdobę tekstu (na podstawie słów Janiny Wiercińskiej). W takim rozumieniu ilustracja to wytwór plastyczny, który jest bezpośrednio powiązany ze słowem pisanym. Czy w związku z tym posługiwanie się opisywanym pojęciem w przypadku twórczości, która nie jest wykorzystywana jako element uzupełniający tekst to błąd? Czytaj dalej Trochę o ilustracji

Grafika warsztatowa a budowlanka

Należy otwarcie przyznać, że tradycyjne techniki graficzne nie cieszą się zbyt dużą popularnością. Rozwój technologii sprawia, że możliwości oferowane przez twórców cyfrowych okazują się być o wiele bardziej racjonalne ekonomicznie oraz lepiej dopasowane stylistycznie.

Istnieje jednak spora nisza, w której twórcy wykorzystujący możliwości grafiki warsztatowej, mogą się doskonale odnaleźć. Zwłaszcza linoryt to technika chętnie stosowaną przez współczesnych artystów. Co więcej, warto zauważyć, że często posługują się nią osoby, zajmujące się tworzeniem sztuki użytkowej. Linorytowe odbitki nie znajdują się wyłącznie w galeryjnych i muzealnych salach. Zdobią również stosowane powszechnie przedmioty codziennego użytku, np. ubrania i elementy wystroju wnętrz. Czytaj dalej Grafika warsztatowa a budowlanka